01.11.2007 ... 00:10

Asiakirjojen vääristelystä

Siirry kommentteihin

Emeritusprofessori Heikki Ylikangas kirjoittaa uusimmassa teoksessaan Romahtaako rintama? vuosina 1941-44 tapahtuneista teloituksista. Ylikankaan mukaan “arkistoihin jätettiin tiedot vain sopivaksi katsottavasta määrästä eri yhteyksissä teloitettuja ja ripoteltiin nämä tiedot tasaisesti eri yhtymien kesken sen vaikutelman luomiseksi, ettei niitä kasautunut yhdelle kohdin ylettömästi ja ettei muutenkaan ollut kyse kovin suurista määristä.” (s. 315) Pyrittiin siis “ehkä tietoisesti” luomaan vaikutelma, että teloitukset jakautuivat suhteellisen tasaisesti eri yhtymiin. (ss. 187-188)

Esimerkkeinä Ylikangas (s. 188) käyttää seuraavia tapauksia, joissa oikeusministeriölle toimitetuissa ilmoituksissa esiintyy toinen joukko-osasto kuin kenttäpiispantoimiston korteissa:

stm Tauno Huuskonen, kirjattu toisaalla 12./JR 12, toisaalla Er.P 23
stm Kauko Tiihonen, kirjattu toisaalla 11./JR 12, toisaalla Er.P 23
Salminen, toisaalla JR 53, toisaalla JR 13
U Virtanen toisaalla TienRP, toisaalla 48.Tyk.K
A Saari, JR 22 ja 20.Pr.
Matikainen KTR 15 ja JR 49
J Aarniometsä, 15.Pr. ja JR 34

Ylikankaan johtopäätös on, että “Sota-arkisto kaikkine valtaisine materiaalimäärineen tarjoilee sittenkin valikoidun ja muokatun, ei välttämättä todenmukaisen kuvan tapahtuneista, laadultaan arkaluontoisista teoista.” (s. 289)

Ylikangas (tai pikemminkin hänen tutkimusavustajansa) ei tunne yksikköjen sodanaikaisia nimenvaihdoksia, joihin paras lähde on Sota-arkiston verkkosivuilla oleva Pentti Kopsan laatima kenttäpostinumero- ja peitelukuhakemisto. Sen avulla voi päätellä seuraavaa:

Huuskonen: komppanian nimenä oli aiemmin KKK/Er.P 23, sitten nimeksi on vaihtunut 4./JR 54 ja lopuksi 12./JR 12. Mies on siis palvellut koko ajan yhdessä ja samassa komppaniassa, ja käsinkirjoitettuihin asiakirjoihin on jäänyt erilaisia merkintöjä.

Kun komppanioiden vaihtuneiden numeroiden muistaminen oli rivimiehillekin vaikeaa, vielä vähemmän näitä nimimuutoksia tunsivat asiakirjoja eri portaissa tulkinneet ja kopioineet henkilöt (jotka rintaman ulkopuolella olivat useimmiten lottia, siis ilman sotilaskoulutusta). Tämän vuoksi kantakortista tai jostain muusta henkilöasiakirjasta on kopioitu oikeusministeriön papereihin yksikön aiempi nimi (Er.P 23) eikä viimeistä (12./JR 12).

Tiihonen: samanlainen tapaus kuin Huuskonen.

Salminen: ketä Ylikangas tarkoittaa? Tuskin Joutsassa (tarkalleen ottaen Niemistenkylässä) elokuussa 1944 ammuttua liikemies Antti Salmista, joka ei ollut rintamalla laisinkaan?

Virtanen: kantakortteja näkemättä vaikea sanoa; luultavasti palvellut molemmissa yksiköissä ja eri asiakirjoihin on kopioitu eri tietoja

Saari: JR 22:sta muodostettiin 20.Prikaati 1.1.1944; kyseessä on siis yksi ja sama yksikkö

Matikainen: kantakortteja näkemättä vaikea sanoa – tosin tykistöstä ei juurikaan siirrytty jalkaväkeen tai päinvastoin

Aarniometsä: palvellut JR 34:n I pataljoonassa, josta muodostettiin 15.Prikaatin IV pataljoona, kyseessä on siis yksi ja sama yksikkö

1 Comment

  • Tulossa vaikuttaisi olevan hyvää ja ammattitaitoista opponointia. Ylikankaan kirjoista löytyy ylipäätään aika lailla kohtia joissa mutkia on vedetty suoriksi ja vasta-argumenttien esittäminen omalle tulkinnalle on unohtunut.

    En ole itse teosta vielä lukenut, mutta esimerkiksi Ylikangas ei ole käsittääkseni missään vielä esimerkiksi esittänyt tutkimus- tai lähdeviitettä usein lausumalleen teesille, jonka mukaan sotia edeltäneen varusmiespalveluksen nykyistä pienempi laajuus olisi johtunut halusta karsia sosialistit pois joukosta.

Jätä kommentti

En halua täyttää nettiä roskalla, joten kommentit tarkastetaan ennen julkaisua.