Entries Tagged as 'Romahtaako rintama?'

Wednesday, January 9th, 2008

Tykistökeskityksiin tottumattomat Taipaleenjoen veteraanit?

Pitkän tauon jälkeen on taas aika kirjoittaa tälle palstalle. Tuskin mihinkään muuhun sodan ajan yksikköön kohdistuu niin paljon virheellisiä käsityksiä kuin Viipuria puolustaneeseen 20.Prikaatiin. Muun muassa Heikki Ylikangas toistaa aiempien kirjoittajien näkemyksiä prikaatista, joka “oli hankkinut kokemusta enemmän linnoitustöissä itärintamalla kuin taistelutoimissa etulinjoilla” (Romahtaako rintama, s. 80), ja kirjoittaa prikaatin ankariin rintamataisteluihin tyystin tottumattomasta väestä […]

Thursday, November 29th, 2007

“Me toimme kapteeninkin ruumiin pois”

Yksi käsittämättömimpiä asioita Heikki Ylikankaan Romahtaako rintama -teoksessa on kohta, jossa Ylikangas päättelee tilastollisen analyysin pohjalta karkureita kuolleen noin 350 (ss. 218-222). Ylikankaan mukaan tämäkin arvio on “ehdottomasti pikemmin liian alhainen kuin ylimitoitettu.” (s. 222) Ylikangas päätyy arvioonsa yksinomaan kaatuneiden tietokannan perusteella. Koska upseereita esiintyy kadonneiden joukossa vähemmän kuin miehistöä, Ylikangas päättelee, että miehistöä on […]

Tuesday, November 27th, 2007

Karkureita oli moneen lähtöön

Tässä blogissa olen esitellyt niitä ilmiöitä, joihin törmäsin tehdessäni arkistotutkimusta Joutsan ja Luhangan veteraanimatrikkeleja varten. Noin 2000 miehen kantakorttiaineistossa tuli vastaan myös jonkin verran karkureita, yhteensä noin 30-40 miestä. Jos joskus ehdin väitöskirjaani tekemään, minun pitäisi pohtia vielä tarkemmin, löytyisikö karkureista jotain yhdistävää tekijää. Se mielikuva, joka minulle jäi, oli se, että ilmiö oli kovin […]

Sunday, November 25th, 2007

Ammuttiinko sodassa enemmän omia kuin on uskottu?

Muutaman viikon ajan on nyt tullut ruodittua viimeaikaista sotakeskustelua ja etenkin Heikki Ylikankaan Romahtaako rintama -teosta. Ylikankaan teoksessa esiintyviä asiavirheitä tärkeämpi kysymys on tietenkin teoksen perusasetelma: ammuttiinko sodan aikana enemmän omia miehiä kuin tähän asti on uskottu? Olen joutunut pohtimaan tätä asiaa viime aikoina useampaankin kertaan. Kirjoitin Ylikankaan teoksesta ja Viipuri 1944 -kirjasta arvostelun, joka […]

Thursday, November 22nd, 2007

Historiantutkijan istumalihakset

Aika hauska oli Heikki Ylikankaan Romahtaako rintama -teoksessa esiintyvä toteamus, että kaikkea lähdemateriaalia ei ole käyty läpi “valtaisan työmäärän takia” (s. 180; myös s. 189 ja s. 221). Mitäpäs sitä turhaan tutkimaan, kun kirjoja voi julkaista muutenkin. Ikävä kyllä historiantutkimus on valtavan hidastempoista hommaa. Hyvin tehty työ edellyttää satoja arkistossa istuttuja tunteja, ja työ vaatii […]

Wednesday, November 21st, 2007

Vanhat ja nuoret miehet sodassa

Vasta muutama vuosi sitten, kun aloin tutkia vuosien 1939-45 tapahtumia Suomessa, aloin ymmärtää miten paljon sotakokemukseen vaikutti se, mihin ikäluokkaan mies sattui kuulumaan. Ainoastaan kuusi ikäluokkaa (1912–1917 syntyneet) palveli kokonaisuudessaan sekä talvi- että jatkosodassa ilman katkoksia. Muut olivat joko liian nuoria (tulivat rintamalle vasta kesken sodan) tai liian vanhoja (kotiutettiin välillä). Tosin myös 1918 syntyneistä […]

Tuesday, November 20th, 2007

Sammakkoperspektiivi kesällä 1944

Haastatteluin en ole saanut kesäkuun kymmenestä päivästä (10.6.-20.6.) juuri mitään irti. Yksi veteraani kyllä totesi, että hän ihmettelee sotakirjoja lukiessaan, että missä nuo kirjoittajat ovat olleet, kun pystyvät niin tarkasti kuvaamaan päiviä, jotka olivat yhtä kaaosta. Olen siis muodostanut käsitykseni kesäkuusta 1944 lähinnä kertomusten aukkojen ja parin päiväkirjan perusteella. Muistin aukot kertovat ainakin jatkuvasta hermopaineesta […]

Monday, November 19th, 2007

Käännekohtia etsimässä

Heikki Ylikankaan tuotannon yksi merkillepantavia piirteitä on halu löytää suuria käännekohtia. Yksi Ylikankaan tunnetuimmista teoksista on vuonna 1986 ilmestynyt Käännekohdat Suomen historiassa. Vuonna 2007 ilmestyi Suomen historian solmukohdat, joka jatkaa aiemman teoksen jalanjäljillä. Käännekohtia Ylikangas tuntuu etsivän myös Romahtaako rintama -teoksessa. Erityisenä rajapyykkinä hän pitää kesäkuun 19. päivää 1944, jolloin Päämajan tiedusteluosaston päällikkö eversti Aladar […]

Saturday, November 17th, 2007

Sodassa pitää kuolla

Kannaksen läpijuoksua kesäkuussa 1944 ja sen syitä on analysoitu paljon. Yksi tekijä, jota en ole juurikaan nähnyt kirjallisuudessa pohdittavan, on miesten puutteellinen valmistautuminen kuolemaan. Asemasodan aikana moni oli tuudittautunut ajatukseen siitä, että sodasta voisi selvitä hengissä. Tällainen ajatus on sotilaalle haitaksi. Tämä käsitys tuli esille haastattelussa, jonka tein Luhangassa maaliskuussa 2003. Haastattelemani JR 1:n veteraani […]

Friday, November 16th, 2007

Kuka saa tutkia historiaa?

Heikki Ylikangas kirjoittaa teoksessaan Romahtaako rintama? hauskasti Jukka Rislakista, joka ei Ylikankaan mukaan ole “kuka tahansa päivälehden rivitoimittaja historiantutkimuksen näkökulmasta” (s. 15); onhan Rislakki saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon vuonna 1986. Tieto-Finlandia -ehdokkaana hän oli vuonna 1998. En tunne Rislakin tuotantoa tarpeeksi hyvin voidakseni arvioida häntä tutkijana. Joskus opiskeluaikana tuli hiukan luettua Rislakin 1980-luvulla ilmestyneitä vakoilukirjoja, ja […]